Mimari Proje

Etüt sürecinden Uygulama Projesine ve Ruhsatınızı alıncaya kadarki süreçte yanınızdayız yada Rölöve ve Restorasyon Projesi hazırlayabilir veya Tadilat Projesinizi hazırlayabiliriz.

Akustik Rapor

Yapı ruhsatlarının alınma aşamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik gereği bina akustik raporu istenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi

EKB belgesi, enerji etüdü ve enerji danışmanlığı hakkında bizimle danışın.

Akustik Rapor Nedir ?

Akustik rapor, bina ve mekanların gürültülülük açısından birbirleri ile olan ilişkilerine ait analizleri içeren bir rapordur. Bu raporda, mekanların ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizler, hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri, bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ve noktasal birleşim detayları yer alır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen akustik rapor 31.05.2019 tarihine kadar ruhsata tabi olan tüm yapılar için mimari projeye ek olarak gereklidir.

DUYURULAR

Hemen Akustik Raporunuzu Alın!

Bizimle iletişime geçerek Akustik Raporunuzu hemen alın!